Senioren

Nadat de KNVB de competitie in de categorie A voor komend weekend heeft stilgelegd, kwam tot onze verrassing de mededeling dat de resterende 11 minuten van de gestaakte wedstrijd S.V. Loosduinen 1 – DSVP 1 dienden te worden uitgespeeld. In overleg met DSVP en KNVB is besloten dit niet te doen en de stand van het moment van staken, i.c. 1-4 als eindstand te beschouwen.

Vooralsnog zouden de seniorenwedstrijden in cat B normaal doorgang vinden, tenzij een vereniging in kwestie om uitstel verzoekt. De wedstrijd van onze Veteranen gaat daarom NIET door. De wedstrijden van 2e, 3e, en 5e gaan op het moment van publiceren nog “gewoon” door.

Jeugd

Het gehele programma van onze jeugdteams gaat NIET door. Het bestuur is van mening dat dit organisatorisch de beste optie is, mede met het oog op het niet mogen trainen, waardoor kans op blessures toch groter is.

Wel bestaat de mogelijkheid om zaterdag te trainen. Dat zal plaatsvinden tussen 12:00 en 14:00 uur. Zie verder de teamapps, hierin wordt de verdere info weergegeven.

Allen

Wellicht ten overvloede vermelden we dat de kantine zaterdagmiddag vanaf ca. 15:00 uur geopend is. E.e.a. conform de maatregelen en voorzorgen zoals die voor de horeca gelden. Hierop zal STRIKT gehandhaafd worden.

Ondanks alles, wenst het bestuur iedereen een gezellig en prettig Sinterklaasweekend.