Januari 2015 gaf Jessica van der Heiden een aantal reanimatiecursussen BLS/AED voor onze leden. Op dit moment doet zij dit weer bij S.V. Loosduinen!

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer vier uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Jessica heeft voor deze cursus de volgende nieuwe data vrijgemaakt, maximaal zes personen per avond.

 Vrijdagavond 26 oktober (vervalt) en woensdagavond 14 november.

Alle avonden beginnen om 18.30 uur en duren tot circa 22.30 uur. Locatie: clubgebouw S.V. Loosduinen.

Opgeven kan door een mail te sturen naar jessica@taxinof.nl

De kosten worden betaald via de zorgverzekeraar.