De energieprijzen stijgen en de clubkas komt daardoor flink onder druk te staan. Om onze vereniging in de toekomst vitaal te houden is het belangrijk om actie te ondernemen en te gaan verduurzamen.

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 9 november j.l. zijn door Leo Hartman de plannen gepresenteerd die verduurzaming hoog in het vaandel hebben staan.

Alvorens daarop in te gaan dient vermeld te worden dat in de afgelopen twee jaar al meerdere projecten zijn afgerond die in positieve zin aan de clubkas bijdragen. Zo zijn er kunststoffen kozijnen met dubbel glas geplaatst en zijn de oude boilers vervangen door twee HR-boilers.
Wat in de nabije toekomst uitgevoerd gaat worden omvat het volgende:

De totale veldverlichting wordt vervangen door LED-armaturen. Deze wijze van verlichting garandeert optimaal zicht in alle omstandigheden, geeft 30% minder energieverbruik en heeft de laagste CO2 uitstoot en lange levensduur. De werkzaamheden zouden afgelopen week plaatsvinden, maar helaas is er wegens personeelstekorten vertraging opgetreden. Realisatie zal nu later dit jaar plaatsvinden.

In 2023 hopen we de volgende projecten uit te voeren. Om met het meest ambitieuze plan te beginnen: niet zo zeer vanwege de toestand waarin het dak verkeert, maar meer vanwege verduurzaming, wordt het totale dak van ons clubgebouw vervangen en worden daarop ca. 100 zonnepanelen geplaatst. Een groot deel van de elektriciteitskosten worden daarmee afgedekt. Ook, maar dat spreekt bijna voor zich, zal het dak afdoende geïsoleerd worden.
De kozijnen van de keuken en de kleedkamers aan de achterzijde van het clubgebouw worden vervangen en van dubbelglas voorzien.

De keuken wordt vernieuwd. Concrete plannen worden op korte termijn gesmeed. De keukenmedewerkers hebben hierbij inspraak.

In 2024 zal de vloer van de kantine worden vervangen en zal de bar vernieuwd dan wel aangepast worden.

Initiatiefnemers zijn onze leden Ronald Hoste, Richard Hartman en Leo Hartman. Neem contact met hen op bij vragen, ideeën, opmerkingen, etc.
Op de al genoemde ALV hebben de leden deze plannen en de financiering hiervan goedgekeurd.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat S.V. Loosduinen zich optimaal inzet voor verduurzaming.