Enige tijd geleden hebben wij via de site maar ook via persoonlijke communicatie meegedeeld dat ons totale complex rookvrij is geworden. Dit is ons opgelegd door de gemeente ’s-Gravenhage en geldt voor alle sportaccomodaties die door de gemeente aan verenigingen verhuurd worden.

We herhalen nog even wat hiermee exact bedoeld wordt:

  • Binnenruimten zijn geheel rookvrij.
  • Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimte binnen de hekken of andere begrenzing van het sportpark zoals de velden, langs de l​ijn en het terras.
  • Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers.
  • Bordjes of andere aanduidingen kunnen aangeven dat het buitenterrein rookvrij is.
  • E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden.

We zijn nu anderhalve maand onderweg en het blijkt helaas dat een aantal leden en bezoekers zich daaraan niet houdt. Dat betreuren we bijzonder. Iedereen met gezond verstand beseft dat roken niet alleen schadelijk is voor de roker zelf maar ook voor de omgeving, of dit nu binnen of buiten is.

Overtreders aanspreken blijkt weinig zin te hebben; men trekt zich er veelal niets van aan. Er wordt getracht te handhaven, maar het bestuur stelt zich op het standpunt dat het verstand moet zegevieren. Wij blijven hen vriendelijk en met respect aanspreken op dit gedrag en roepen anderen op sociale controle uit te oefenen.

Nadrukkelijk wijzen wij erop dat bij controle door de gemeente de vereniging beboet kan worden (en dus niet de overtreder); deze boete is niet mals. En mocht dit ooit gebeuren dan zal deze verhaald worden op de overtreders op het moment van controle. De KNVB stelt zelfs dat een elftal dat structureel overtreedt uit de competitie kan worden genomen.

Dus nogmaals een bijna letterlijk VLAMMEND verzoek: ROOK OP MADESTEIN NIET!! En kan je de behoefte tot roken niet weerstaan, dan buiten het complex en ruim je peuken op!

Wij rekenen nu wel op jullie medewerking