Volgende week woensdag, 20 maart 2019, worden er verkiezingen gehouden in ons land voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Ons clubgebouw wordt die dag voor het eerst ook gebruikt als stembureau (nummer 142).

Van 07:30 – 21:00 uur kunnen stemgerechtigden hun stem uitbrengen in ons clubgebouw. Dit betekent dat de kantine en de bar niet kan worden gebruikt door (kader)leden en ouders van onze vereniging deze dag. De bestuurskamer is deze dag beschikbaar voor bezoekers van de trainingen en bereikbaar van buitenaf. Daar staat koffie/thee en limonade klaar.

Wij verzoeken u goed nota te nemen van dit feit. De verkiezingen mogen geen hinder ondervinden van de gebruikelijke activiteiten deze dag bij S.V. Loosduinen.

Voor S.V. Loosduinen is dit een mooie gelegenheid om ons te presenteren aan onze (nieuwe) buren in Madestein, Ockenrode en Vroondaal. Wij hopen op een goede opkomst. Leden van S.V. Loosduinen, woonachtig in de gemeente Den Haag, kunnen uiteraard ook bij ons komen stemmen.
Vergeet dan niet, naast u stempas, ook een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Stemmen kan ook via een volmacht, maar let er dan wel op dat u ook een kopie van het identiteitsbewijs van degene(n) voor wie u mag stemmen meeneemt.

Op donderdag 23 mei a.s. bij de verkiezingen van het Europees Parlement is het bovenstaande ook het geval.

Voor meer informatie over de verkiezingen zie: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen.htm

Dank voor uw medewerking!

Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)

20 maart stembureau