Hoewel de zomerstop begonnen is, is de wens toch van veel leden en kader om in de zomermaanden te kunnen blijven doortrainen, zeker nu wij de beschikking hebben over een kunstgrasveld.  Hiervoor is het bijgaande schema op gesteld:  Schema gebruik kunstgrasveld tot 1 augustus 2017

De volgende aandachtspunten zijn hierbij wel van belang:
– Als meerdere groepen gebruik maken van het veld dan onderling zelf de ruimte te verdelen.
– Velden 2-3 zijn in onderhoud tot maandag 28 augustus 2017 en mogen tot die datum niet worden gebruikt.
– De A-selectie begint weer te trainen op dinsdag 1 augustus 2017.
– De officiële jeugdtrainingen beginnen weer op maandag 14 augustus 2017.
– Op zaterdagmiddag is het veld beschikbaar voor alle leden.
– Op zaterdagmiddag is het clubgebouw open, maar niet altijd op de overige tijden.
– Wijzigingen en verzoeken naar het mailadres: secretaris@svloosduinen.nl

Bestuur S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)