Inmiddels is de jeugd tot 18 jaar alweer aan het sporten op S.V. Loosduinen. Woensdag tijdens de persconferentie werd duidelijk dat ook personen ouder dan 18 jaar vanaf maandag 11 mei weer hun sport mogen uitoefenen mits dit mogelijk is. Op dit moment is de vraag bij de gemeente neergelegd of de personen ouder dan 18 (bij ons de senioren) ook weer mogen gaan voetballen op ons complex. Wij kunnen er nog geen duidelijkheid over geven wanneer en op welke wijze dit zal kunnen. Duidelijk is wel dat ook voor de senioren de 1.5 meter regel zal moeten worden gehanteerd en er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden. Wij gaan inventariseren of er animo is onder de senioren om (aangepast) te gaan trainen wanneer dit mogelijk is. Graag een mail sturen naar ralphhendrik@hotmail.com met een voorkeur voor welke dag en tijd.

Helaas mag het complex alleen nog worden gebruikt om te trainen. De kantine en kleedkamers moeten gesloten blijven en het complex is alleen toegankelijk voor sporters en personen welke toestemming hebben van het bestuur. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 september 2020.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de maatregelen gehanteerd worden en aanwijzingen worden opgevolgd zodat er in ieder geval nog gesport kan worden.

Met vriendelijke groet,

Ralph van der Kaa

Voorzitter S.V. Loosduinen