Gisteravond zijn er wederom verscherpte maatregelen getroffen vanuit het kabinet. Gelukkig mogen de leden tot 18 jaar nog wel blijven voetballen. De groepsgrootte buiten is van vier personen terug gebracht naar nog maar twee personen die samen iets mogen ondernemen. Dit houdt dus in dat senioren die eventueel nog trainden dit niet meer in groepjes van vier personen maar met maximaal twee personen mogen doen. Helaas zijn deze regels weer van kracht van 4 november, 22:00 uur tot en met 18 november.

Als club zijn wij, net als u waarschijnlijk, niet blij met deze regels maar zullen wij deze wel respecteren. Wij hebben dit ook niet verzonnen en proberen nog zo goed als mogelijk alles in goede banen te leiden voor de jeugd die nog wel mag blijven voetballen. Graag uw begrip voor deze situatie.

Onderstaand voor de volledigheid nogmaals de nieuwe regels die van kracht zijn (sportgerelateerd):

Volwassenen sporten met maximaal 2 personen en alleen met 1,5 meter afstand

 • Sportactiviteiten zijn beperkt toegestaan.
  • Alleen sporten of in teamverband met niet meer dan 2 personen, op 1,5 meter afstand is toegestaan.
 • Zwembaden zijn gesloten. Zowel binnen als buiten. Er is een uitzondering voor topsporters op aangewezen topsportlocaties zoals Papendal. Ook mogen kinderen t/m 12 jaar nog zwemmen als het onderdeel uitmaakt van gymnastiekles of jeugdactiviteit.
 • Sport- en fitnessclubs blijven open. Ook hier geldt dat je alleen mag sporten, of in teamverband met niet meer dan 2 personen, op 1,5 meter afstand. In totaal zijn 30 personen toegestaan in een sportzaal.
  • Groepslessen zijn echter verboden.
 • Alle sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Bij sportbeoefening is geen publiek toegestaan, zowel bij amateur- als professionele sportbeoefening

Uitzonderingen op de regels voor sport en spel

 • Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
  • Er wordt geen competitie gespeeld.
  • Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
  • Kinderen t/m 12 jaar mogen nog wel zwemlessen volgen, daarvoor mogen zwembaden open blijven.