Jan Tazelaar heeft zich bereid verklaard tijdelijk de functie van secretaris uit te oefenen. Zijn aandachtsgebieden zijn onder meer: administratie, externe en interne communicatie, beheer website, wedstrijdsecretariaat en de bestuursvergaderingen. Het bestuur blijft overigens zoeken naar een permanente oplossing; gegadigden voor deze functie kunnen zich altijd aanmelden.

Het bestuur