Jeugdvoorzitter

Enige tijd geleden maakte jeugdvoorzitter Colinda Paauw bekend te stoppen met deze bestuursfunctie na deze ruim zeven jaar te hebben bekleed.
In de ontstane vacature is voorzien door een tweemanschap. Rutger Hartman en Stanley van der Kruk hebben zich bereid verklaard samen de jeugd van S.V. Loosduinen te gaan leiden, waarbij Rutger als bestuurslid zal worden voorgesteld.
Uiteraard worden beiden ingewerkt en zal Colinda met name op administratief gebied nog ondersteuning bieden.

Secretaris

Ook onlangs is via deze site en de Social Media zoals eerder al is afgesproken, dat secretaris Jan Tazelaar zich niet meer herkiesbaar stelt.
De wervingstekst die onlangs is gepubliceerd en de persoonlijke contacten hebben niets opgeleverd.
Echter, uitgaande van de bovenstaande tekst mbt de jeugdvoorzitter, is Colinda Paauw bereid gevonden de functie van secretaris te gaan vervullen, waarbij het de bedoeling is dat Jan Tazelaar nog enige ondersteuning blijft bieden.

Hoe het tijdspad precies ingevuld gaat worden is nog niet aan te geven. We gaan er echter van uit dat bij het begin van het komende seizoen e.e.a. al in goede orde gaat functioneren.
Het bestuur (in huidige en toekomstige samenstelling) heeft het volste vertrouwen in een werkbare en vruchtbare samenwerking.
Uiteraard dienen de geschetste mutaties de goedkeuring van de Algemene LedenVergadering te krijgen. Deze zal naar verwachting begin van de herfst plaatsvinden.

Samenstelling toekomstig bestuur:

Voorzitter: Aart Blanken
Secretaris: Colinda Paauw
Penningmeester: Stefan Develing
Hoofd TC: Arie Molenkamp
Jeugdvoorzitter: Rutger Hartman (i.s.m. Stanley van der Kruk)
Bestuurlijke ondersteuning: Tessa van der Gaarden en Jan Tazelaar