Op vrijdag 24 november 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering van S.V. Loosduinen 2017 gehouden in ons clubgebouw. Op deze avond is de aanvang van de vergadering 20:00 uur. Kom op tijd! Op de agenda staat onder andere een presentatie over de toekomst van ons complex.

Alle leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom op deze avond. Leden jonger dan 16 jaar kunnen zich, zonder het geven van een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door één wettelijke vertegenwoordiger, deze kan niet meer dan één kind vertegenwoordigen. Het bestuur stelt het op prijs als velen deze avond bezoeken.

Mocht u zijn verhinderd dan kunt u dit melden bij ondergetekende, p/a Valkenierstraat 9, 2694 BN ‘s-Gravenzande of via het e-mailadres:  secretaris@svloosduinen.nl

De agenda en verslagen, behoudens de financiële verslagen, zijn hier te vinden  Vergaderstukken ALV 2017 zonder fin.cijfers en zijn nu ook op papier, en compleet, beschikbaar in de bestuurskamer.

Namens het bestuur van S.V. Loosduinen, Dick Hartman (secr.)