Woensdagavond 30 oktober 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats bij S.V. Loosduinen.

Op deze vergadering traden af als bestuurder Dick Hartman (secretaris) en Aart Blanken (bestuurslid ‘technische zaken’).

Dick Hartman, 28 jaar bestuurslid, waarvan 27 jaar als secretaris, ontving naast bloemen en een diner bon, ook een bordje met de tekst: ‘Dick Hartman bestuurskamer, secretaris 1991 – 2019’, dat komt te hangen bij de bestuurskamer van S.V. Loosduinen.

Aart Blanken, elf jaar actief als het bestuurslid ‘technische zaken’ en voorheen ‘jeugdvoorzitter’, werd door de vergadering voor zijn verdiensten voor de vereniging benoemd tot ‘lid van verdienste’ en ontving ook bloemen en een bon.

Mira van den Bos (secretaris) en Joost Nugteren (technische zaken) werden op voordracht gekozen in het bestuur.

Andere onderwerpen die o.a. werden besproken waren de onderhoudstoestand en de toekomst van het complex op sportpark Madestein, de vrijwilligersproblematiek en het vrouwenvoetbal bij S.V. Loosduinen.

Een kort verslag van de vergadering is hier te lezen:Verslag ALV 2019

Met vriendelijke groet,

Mira van den Bos, secretaris S.V. Loosduinen