Momenteel wordt aan alle contributie-plichtige leden een vooraankondiging per e-mail m.b.t. contributiebetaling voor het komend seizoen gezonden. Hiermee hopen we een tweeledig doel te bereiken: ervaren of het systeem e-mails i.p.v. brieven per post goed werkt en te checken of de e-mailadressen in ons ledenbestand correct zijn. Mocht u dit lezen en u heeft op 29, 30 of 31 mei’17 GEEN e-mail van ons ontvangen, wilt u dan een mail sturen naar contributies.svloosduinen@ziggo.nl. U hoeft de genoemde contributie nog niet te betalen (dat mag overigens wel), u ontvangt namelijk in de laatste week van juni de definitieve contributienota per e-mail.

Namens Penningmeester van S.V. Loosduinen (Jan Tazelaar)