Normen & waarden

Opmerkingen en/of vragen betreffende Normen & Waarden bij S.V. Loosduinen kunt u richten aan:

Voorzitter: Stefan Krens e-mailadres:   of 

Overige leden: Wibout Boersma, Tessa van der Gaarden en Jeroen de Goede
Vertrouwenspersoon: Frans Clasener (zie ook deze pagina)

Sinds 2004 is S.V. Loosduinen een door de KNVB gecertificeerde vereniging op het gebied van Normen & Waarden. Als je het simpel stelt is deze commissie erop gericht het voetbal leuk te houden, in en rond het veld. Gewenst gedrag wordt gestimuleerd, ongewenst gedrag proberen wij met elkaar te voorkomen en waar nodig aan te pakken.

Meer hierover lezen? Kijk eens in het Statuut Normen & Waarden. Heeft u een vraag of suggestie op het gebied van Waarden en Normen, dan kunt u altijd één van de commissieleden benaderen, per mail of telefonisch. Uiteraard kunt u ons ook gewoon aanspreken, wij zijn met regelmaat te vinden op Madestein.

Het Statuut Normen & Waarden van S.V. Loosduinen ligt voor u ter inzage in de bestuurskamer van S.V. Loosduinen maar u kunt dit document ook HIER downloaden en/of printen.

Heeft u een incident geconstateerd of heeft u een zodanig conflict waarbij u vindt dat de commissie Waarden & Normen van S.V. Loosduinen hiervan op de hoogte moet zijn? Maakt u dan gebruik van het meldingsformulier. Deze kunt u HIER downloaden en printen.

Meldingsformulieren kunnen tot na 1 week van het betreffende conflict of incident ingeleverd worden bij de secretaris van S.V. Loosduinen,

Informatie over de vertrouwenspersoon bij S.V. Loosduinen is hier te vinden: https://www.svloosduinen.com/vertrouwenspersoon

 

Digitaal meldingsformulier