Met Walking Football krijgen 60-plussers die vanwege fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal, weer de kans om een balletje te trappen. Een ideale oplossing voor spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect van het voetbal willen beleven. De KNVB stimuleert en enthousiasmeert amateurverenigingen om te starten met deze voetbalvorm. Een vereniging bepaalt uiteindelijk zelf op welke manier Walking Football wordt geïntegreerd.

Aangepaste regels

Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een nieuwe dimensie. Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen. Middels deze voetbalvorm wordt het makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen blijven genieten.

Meer weten? 

Wil je meer weten over Walking Football, ga dan naar www.voetbal.nl/walkingfootball

S.V. Loosduinen wil binnenkort ook starten met deze wedstrijdvorm. Van jong tot oud kan er dan worden gespeeld bij onze vereniging!

Geïnteresseerden, waarbij ook een coördinator/trainer is gewenst, kunnen zich melden bij het bestuur, Dick Hartman, secretaris@svloosduinen.nl