Er wordt gewerkt om deze website weer zo actueel mogelijk te maken. Helaas werken nog niet alle functies, zoals de verenigingsagenda, waar veel data zijn verdwenen, en zijn ook veel fotobestanden nog niet omgezet.
Met deze nieuwe website vervalt ook het aparte wedstrijdprogramma dat wekelijks werd geplaatst. Zodra er wedstrijden of wedstrijdmutaties vanuit de KNVB worden vastgesteld en ook de uitslagen van de wedstrijden zijn ingevuld in de ‘wedstrijdzaken app’ wordt deze informatie automatisch aangepast op deze website bij de kopje ‘wedstrijdprogramma’. De uitslagen staan in het vervolg rechts op de startpagina van de website.