Nadat jarenlang bij S.V. Loosduinen een papieren, en later ook een digitaal, clubblad verscheen, eerst wekelijks en nadien tweewekelijks, heeft het bestuur het vorig seizoen besloten hiermee te stoppen. Redenen hiervoor waren o.a. dat veel berichten en al verslagen al op onze website en/of FB pagina waren te lezen en de wedstrijdprogramma’s (te) snel wijzigen. Toch willen wij onze leden ook op een andere wijze blijven informeren over het wel en wee van S.V. Loosduinen. Vandaar voor de communicatie binnen onze vereniging ook deze nieuwsbrief, waarvan het streven is deze maandelijks te laten verschijnen, maar waarin geen verslagen en wedstrijdprogramma’s meer worden opgenomen! Wel belangrijke berichten die op onze website, door de hoeveelheid aan berichten, snel naar de achtergrond verdwijnen.

In deze eerste (uitgebreide) nieuwsbrief dan ook een selectie van de berichten van de afgelopen maanden, maar o.a. ook de verjaardagen,  ledenmutaties en een oproep om te stemmen op onze Clubheld, Peter Develing en weer mee te doen aan onze ‘vijfjeslijst’  en de Grote Clubactie, voor onze jeugd.

Onze website is ook aan verandering toe. Onze webmaster, Wilco Eckhardt, heeft inmiddels de rechten van de website en Facebookpagina overgedragen aan de vereniging. Wij bedanken Wilco voor zijn grote inzet voor de website, de afgelopen vele jaren! Het bestuur heeft Steffen Grijspaardt gevraagd een nieuwe website te maken, die binnenkort wordt gepresenteerd.

De eerste nieuwsbrief is hier te lezen: Nieuwsbrief_oktober