S.V. Loosduinen - Beeldbank Eckhardt FotografieHet opzeggen of wijzigingen van het lidmaatschap van u of uw dochter/zoon dient altijd schriftelijk of per mail te gebeuren bij de secretaris van S.V. Loosduinen, de heer D. Hartman, Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande of per e-mailadres: secretaris@svloosduinen.nl
Mondelinge opzeggingen, zoals bij trainers of leiders, worden niet geaccepteerd!

Uw opzegging of wijziging van uw lidmaatschap voor het seizoen 2017-2018 diende uiterlijk 15 juni 2017 te geschieden volgens het bovenstaande. Indien u na deze datum opzegt als lid van onze vereniging, dient u voor het gehele seizoen 2017-2018 contributie te betalen. Dit is conform onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Op het aanmeldingsformulier wordt dit ook gemeld.

Wat te doen als je van club wilt veranderen?
Indien u overschrijving naar een andere vereniging wenst, dient u het lidmaatschap op te zeggen bij onze vereniging en zich in te schrijven bij de nieuwe vereniging.  De papieren overschrijvingen zijn verleden tijd, alle overschrijvingen worden digitaal verwerkt.

Wat moet ik doen om een overschrijvingverzoek aan te vragen?

1. Jij meldt je bij de nieuwe vereniging met je relatiecode;
2. Je vult in en ondertekent een inschrijfformulier bij de nieuwe vereniging;
3. De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingverzoek digitaal voor je aan;
4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven. Dit kan b.v. zijn als je nog lid bent van een andere vereniging, achterstand is in de betaling van contributie of boetes e.d. of als verenigingseigendommen niet zijn ingeleverd. De overschrijving kan dan door een ‘blokkade’ in Sportlink worden tegengehouden door de oude vereniging. Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond.

Bestuur S.V. Loosduinen,

Dick Hartman (secr.)