Zaterdagmorgen 2 februari bracht wethouder Richard de Mos, de Haagse wethouder van Economie, Sport, Buitenruimte en de eerste loco burgemeester, een bezoek aan de sportverenigingen op sportpark Madestein. Bij S.V. Loosduinen werd hij ontvangen door een delegatie van het bestuur. Bij het gesprek was onder andere ook Pjer Wijsman van de Commissie Loosduinen aanwezig.
Onderwerpen die zijn besproken zijn o.a., de onderhoudstoestand van ons clubgebouw, de geplande woningbouw op de voormalige ADS velden, de parkeerdrukte op het sportpark, het opknappen van de Madesteinweg, de onderlinge samenwerking van de Madesteinverenigingen en de Haagse Norm.
Zijn bezoek werd afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst met de verenigingen bij GDA. Het was een prettige gesprek dat uit eind maart een vervolg krijgt in het Madesteinoverleg.