Op de onlangs gehouden ALV zijn, zoals bekend, Frans Clasener en Richard Hartman benoemd tot Lid van Verdienste. Daar had ook Piet van der Eijk bij moeten horen, maar ten gevolge van zijn nieuwe knie kon hij daarbij niet aanwezig zijn.

Besloten werd hem bij de eerstvolgende passende gelegenheid de versierselen toe te kennen. Dat was al heel snel, want gisteravond (vrijdag 11 nov) was Piet wel aanwezig op de maandelijkse klaverjasavond. Onder luid applaus werd hij als zodanig benoemd en werd hij in ieder geval de morele winnaar van de avond.

Nogmaals onze felicitaties!